Aktivitetskalender 2006

Lund kommune vil også i 2006 lage aktivitetskalender. Kalenderen for 2004 og 2005 er blitt godt mottatt blant innbyggerne i kommunen og vi ønsker å få med flest mulig aktiviteter fra januar til desember.

Kalenderen vil i begynnelsen av 2006 bli sendt ut til alle innbyggerne i Lund kommune.

Lag og foreninger i kommunen tilbys å melde inn aktiviteter/arrangementer som skal foregå i løpet av 2006.

Eli GursliTips ein ven Skriv ut