005 (2)

Lund kommune deltar i årets aksjon

Aksjon Boligbrann

I disse dager pågår Aksjon Boligbrann. Hensikten er å forebygge slik at vi sammen forhindrer branner i boliger og i verste fall omkomne.

I Rogaland har 82 personer omkommet siden år 2000. Også i Lund har folk omkommet i boligbrann. Det er viktig at vi alle gjør vårt for å hindre slike tragedier i fremtiden.

Stig Skåland og undertegnede hadde en time med 5-klassingene på Nygård denne uken. Her ble det fokusert på brannforebyggende tiltak i hjemmene hvor også de unge kan bidra. Barna hadde mange gode råd i kampen for å hindre brann. De fikk også med seg to batterier hver som de kan bruke til røykvarslerene hjemme.

Vi vil oppfordre alle i Lund kommune til å skifte batterier i røykvarslerne, se etter at slokkeutstyr er på plass og vær spesielt oppmerksom på bruken av levende lys nå i juletiden.

Med dette ønsker vi alle en god og trygg førjulstid!

John Skåland