Dialogmøte med lag og foreninger

Program for møtet:
1. Velkommen v/ordfører Olav Hafstad
2. Diskusjon: Tildeling av kommunens kulturmidler v/Hilde Fløtre
3. Utfordringer og behov fra lag og foreninger som gir tilbud til barn og unge
Korte innlegg: Lund sykkel og sti v/Magne Skoland
Lund karateklubb v/Ingmar Omdal
Lund kjøre og rideklubb v/Kai Hanssen
4. Eventuelt

Enkel servering – frukt og kaffe!
Ordføreren ønsker å poengtere viktigheten av at ditt lag er representert for å utvikle samspillet mellom frivilligheten og kommunen.
Åpent møte – alle er hjertelig velkomne!

Arrangør: LUND KOMMUNE
: Lundetun, lillesalen
Tid: tirsdag 24. september 18:00
Møte