Dialogmøte med velforeninger

Lund kommune har et ønske om å få en
bedre dialog med velforeningene i kommunen.
Hensikten er å få i gang velforeningsarbeidet
på lekeplasser og badeplasser for å øke
trivselen for småbarnsfamiliene og andre.

Det inviteres derfor til et dialogmøte

tirsdag 24. sept. kl. 17:00 på Lundetun (i forkant av dialogmøtet med lag og foreninger).

Åpent for alle!

Arrangør: ORDFØRER
: Lundetun, lillesalen
Tid: tirsdag 24. september 17:00
Møte