Bygdedagsgudstjeneste m.m

Velkommen til bygdedagsgudstjeneste i Heskestad kyrkje! Disse deltar i gudstjenesten: sokneprest knut Svenning, konator Solvor Kvåle Konstali, Heskestadkoret, og ikke minst musikkgruppa "Green Sax" fra Undheim. De vil også ha en "minikonsert" for oss etter gudstjenenesten. det blir også god kirkekaffi!Etterpå er det åpent på Eikeland gård for informasjon, omvisning og varm grill.

Arrangør: HESKESTAD SOKNERÅD
: Heskestad kyrkje
Tid: sndag 25. august 11:00