Bygdedager i Heskestadbygda

3 dager med festival. Starter fredag med konsert, lørdag er det stor markedsdag og bygdepub, søndag er det kirke og tur til Eikeland gård og Kolestrånd

Arrangør: HESKESTAD OG UALAND BYGDEUTVIKLING I SAMARBEID MED FORENINGER OG LAG
: Heskestadbygda
Tid: fredag 23. august