Kulturstipend 2019

Kulturstipend tildeles i henhold til retningslinjer vedtatt i Oppvekst og kulturutvalget.  Formålet er å hjelpe kunstnere, kulturarbeidere, ledere ell...

Bygningsvernpris 2019

Bygningsvernpris 2019 Lund kommune kan annenhvert år utdele en Bygningsvernpris for å stimulere til bevisstgjøring av antikvariske og arkitektonisk...

Kulturpris 2019

Kulturpris 2019 Lund kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har har nedlagt et særlig stort arb...

Vil du være med i Lund ungdsområd ???

Et ungdomsråd er et råd som representerer ungdommens interesser i kommunen på ulike måter. Rådet vil ha innflytelse og mulighet til å påvirke at ko...
Heim for en 50 lapp

Heim for en 50 lapp

Rogaland fylkeskommune tilbyr ordningen Heim for en 50 lapp. Bestillingsrute for ungdom går fra nevnte steder NATT TIL LØRDAG kl 02.00 og NATT TIL ...
zonta_bilde

UTDANNINGSSTIPEND PÅ NOK 20 000,-

Er du kvinnelig student fra Egersund og omegn som skal studere til master neste skoleår? Da kan du være med å søke på vårt lokale utdanningsstipend...
LFE 13

Ny leder i Lund felles elevråd

Lund felles elevråd (LFE) avviklet i dag sitt første av i alt to møter i år. Carmen Loise Hamre Halvorsen ble valgt til leder, og Emilie Holum til nes...

Oppvekst og kultur

Kommunalsjefen for oppvekst og kultur har det overordnede ansvaret på etaten . Kommunalsjefen har det administrative, økonomiske og pedagogiske ansvar...