Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2020 Lund kommune

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
LK Regnskap 2018

Lund kommunes regnskap for 2018

Lund kommunes regnskap er gjort opp i balanse, dvs at det regnskapsmessige resultatet ble 0 kr. Høyere avdrag på lån enn budsjettert, medførte at nett...
Formannskapets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022.jpg

Formannskapets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Formannskapets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 Formannskapets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022.pdf

Lund kommune - Årsmelding 2017

Lund kommune Årsmelding 2017.pdf

Lund kommune Årsregnskap 2017

Lund kommune Årsregnskap 2017.pdf
Kommunestyrets vedtak til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021.jpg

Budsjett 2018 Økonomiplan 2018 – 2021

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021.pdf
Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Formannskapets forslag til driftsbudsjett 2018 og økonomiplan drift 2018 -2021

Formannskapets innstilling til Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 for Lund kommune legges ut til alminnelig ettersyn på rådhuset fram til kommun...
Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021 er nå utarbeidet. Budsjettet ble presentert på et informasjonsmøte i Lundetun 19.10.17....

Årsmelding og regnskap 2016

Årsmelding og regnskap for 2016 finner du her: Årsmelding 2016.pdf Regnskap 2016.pdf