Åpent brev fra ordfører til næringslivet i Lund

 

 

 

Gode næringsdrivende i Lund

 

Jeg kontakter dere for å uttrykke stor medfølelse for den vanskelige situasjonen knyttet til kononavirusutbruddet som også næringslivet i Lund opplever for tiden. Noen opplever fullstendig bortfall av inntekter med de alvorlige problemer dette fører med seg. Pr. i går var det i alt 80 permitterte i Lund. Det er så langt ikke påvist noen smittetilfeller i kommunenÅ.

 

Regjeringen har senest i dag fremmet tiltakspakker for næringslivet i håp om å lette de økonomiske vanskelighetene noen av dere er i.

Jeg tilskriver dere for å få kartlagt status for næringslivet i Lund. Dersom dere har anledning vil jeg gjerne ha tilbakemelding på epost på følgende:

1.     Hva er status i din bedrift særlig med hensyn til permitteringer, reduksjon i produksjonen og inntektsbortfall?

2.     Er det noe i regjeringens tiltakspakker som ikke er tilfredsstillende for din bedrift og som kommunen kan spille inn?

3.     Er det noe som kommunen alene kan gjøre for næringslivet i Lund?

4.     Eventuelt andre ting dere ønsker å spille inn.

Jeg er også tilgjengelig på telefon 45 03 67 55.

Hører gjerne fra dere.

 

Med vennlig hilsen

 

Hogne Skjerpe

Ordfører