Ny oppdatering - INTERKOMMUNAL LEGEVAKT søndag 15. mars kl 17.00

Legevakten - VIKTIG INFO

Informasjonsvideo

Farsund Kommune har laget en informasjonsvideo som beskriver hvordan man skal forholde seg ved kontakt og oppmøte på den nye legevakten. Trykk på bildet for å se video. 

Farsund legevakt

 

Samarbeid om pasienter som har luftveissymptomer

 

Koronapandemien gjør det nødvendig å tenke andre løsninger for legevakt og legekontor enn vi har i dag.

 

Vi etablerer fra tirsdag 17.3 et samarbeid mellom Farsund legevakt og Flekkefjord interkommunale legevakt slik at Farsund legevakt fungerer som luftveislegevakt for begge distriktene hele døgnet. Farsund kommune har i den anledning besluttet å flytte luftveis-legevakten til Alcoaparken.

Flekkefjord interkommunale legevakt skal fungere som legevakt for øvrige henvendelser for hele distriktet.

 

Dette vil minke smitterisikoen betydelig både for personell og befolkning. En delt løsning som skissert anbefales også av sentrale helsemyndigheter.

 

Hva betyr dette for innbyggerne i regionen?

Alle med luftveisplager som trenger legevurdering på dagtid skal ringe sin fastlege.  Dersom du ikke får kontakt med fastlegen, ring 116117.

 

Alle med luftveisplager som trenger legevurdering utenom dagtid skal ringe legevakt 116117.

 

Ingen med luftveissymptomer må møte opp direkte verken hos fastlege, legevakt eller i Alcoa parken. Alle må ringe for vurdering og prioritering i forkant.

 

Hvorfor gjør vi dette?

Av smittevernhensyn for befolkningen bør ikke pasienter med luftveissykdommer oppholde seg i samme lokaler som andre pasienter. De bør behandles av helsearbeidere som ikke samtidig behandler andre pasienter. Det betyr i praksis at legevaktfunksjonen må deles i en luftveislegevakt og en legevakt for andre henvendelser. Dette gjelder også pasienter som henvender seg til fastlegekontor.  Omorganiseringen støttes av alle kommuneoverlegene i regionen og av foretaksledelsen i Sørlandet sykehus.

 

Innbyggerne i Hægebostad skal når ordningen trer i kraft, fortsatt ringe 116117. De som trenger legetilsyn vil få tilbud gjennom interkommunal ordning i Åseral og Lyngdal nord.

 

Lenger reisevei for noen

Løsningen vil gi ulemper i form av lengere reisevei for noen. Kvinesdal kommune jobber nå opp mot sentrale og regionale myndigheter for å se på muligheten for å åpne tunellene på E39.

 

 

Hilsen

Farsund og Flekkefjord kommune på vegne av kommunene som inngår i interkommunal legevakt.

 

(Publisert av Kriseledelsen i Lund kommune)