Lundevann

Grunnet arbeid med VA-ledninger i Skår

Vannstanden i Lundevannet senkes i 14 dager

Lund kommune har forespurt Sira-Kvina om å få senket vannstanden i Lundevannet ned under 47 moh på grunn av grøfter som skal graves i tilknytning til VA-anlegget i Skår/Hamre.

Sira/Kvina har vært meget positive og behjelpelige for å løse utfordringen med disse arbeidene. Det vil alltid også være andre utfordringer knyttet til lav vannstand, men vi håper på forståelse for at dette er et arbeid som må utføres nå.

Vannstanden vil sannsynligvis bli noe lav frem til neste helg.

John Skåland

 

Tips ein ven Skriv ut