Hønene på plass!

Mattilsynet har vært på sykehjemmet:

Også dyr og fugler får forsvarlig oppfølging

En anonym besøkende har vært bekymret for stell av dyr og fugler.

Kaninene og..
Kaninene har det også bra

Dette sier tilsynet (utdrag):

Tilsynsrapport tilsyn med kjæledyrhold

Tilsynet omfattet
I forbindelse med anonym bekymringsmelding dro Mattilsynet på uanmeldt tilsyn med dyreholdet. Det er laget skriftlige rutiner som beskriver tilsyn og stell av dyrene og hvem som har ansvaret for oppfølging av dyrene. Det er bygget et hus på 10 kadratmeter med tett tak og vegger med finmasket netting til dyrene ute i sansehagen. Kaniner, undulater og høner oppholder seg i huset på sommerstid. Når høsten kommer og det begynner å bli kjøligere blir kaniner og høns flyttet til en gård på Sira. Undulatene blir tatt inn og er fordelt i to bur inne i avdelingene. Etter et par hendelser rundt katten har rutinene blitt innskjerpet slik at kontakten mellom dyr og pasient skal skje på en velferdsmessig forsvarlig måte og den skal alltid være inne på nattestid.

Ut i fra forholdene til dyrene inspektør så under inspeksjonen og de vurderinger som er gjort for å ha dyrene på senteret så har dyrene det bra

Konklusjon
Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold som vil føre til påpeking av plikt eller varsel om vedtak.

Tips ein ven Skriv ut