Du er her: Forsiden
Skår VA

Lindland Maskin AS igang med VA-ledninger i Skår/Hamre

Nye vann- og avløpsrør på Moi

I disse dager har Lindland Maskin AS startet opp arbeidet med å legge nye vann- og avløpsledninger i Skår og på Hamre. Det skal bygges en helt ny pumpestasjon for avløp nede ved Lundevannet, og det skal monteres pumpeledning som tar kloakken videre til hovedkloakken på Moi. Samtidig utfases det gamle renseanlegget i Skår.

Det legges også nye vannledninger i området samt brannkummer. Ny vannledning føres også opp til Moi Hotell - hvor det også skal monteres en brannkum.

Det er Runar Eiken, Per Hamre og John Arne Hamre som utfører arbeidet for entreprenøren.

John Skåland

Tips ein ven Skriv ut