Postkasse folkehelse

FRIST 20. mai 2019

Utlysing av Folkehelsemidler 2019

Det presiseres at det ikke kan tildeles midler til anlegg, bygninger ol.

Folkehelsemidler i Lund 2019

Lund kommune ønsker å styrke folkehelsearbeidet i kommunen, og deler ut midler til aktuelle aktiviteter eller arrangement - ikke til uteanlegg, bygninger ol.

Frivillige lag og foreninger og kommunale enheter i Lund oppfordres til å søke.

Søknad sendes trond@lund.kommune.no / Lund kommune, Rådhuset, 4460 Moi

Søknadsfrist er 20. mai 2019.

 

Styringsgruppa for folkehelse

--------------------------------------------------------------------------

 

Kriterier for tildeling fra folkehelsemidler i Lund kommune

Lund kommune ønsker å styrke folkehelsearbeidet i kommunen, og deler ut midler til aktiviteter/arrangementer som har et folkehelseperspektiv. Tildelinger foretas av Styringsgruppa for folkehelse.

Kriterier for tildeling:

Enkeltarrangementer eller prosjekter som tar utgangspunkt i satsningsområder for folkehelsearbeid innen følgende områder:
 -    Økt fysisk aktivitet
-     Bedre kosthold
-     Rusforebyggende arbeid
-     Forebygging av tobakkskader
-     Bedre psykisk helse

Ved tildelingen vil det bli vektlagt på at alle/mange vil kunne delta på aktiviteten/arrangementet. Dette vil ikke være til hinder for at aktiviteten/arrangementet har en primær målgruppe (for eksempel barn i skolealder eller pensjonister).

Frivillige lag og foreninger og kommunale virksomheter i Lund oppfordres til å søke.

Søker må levere rapport på bruken av midlene i etterkant av aktiviteten /prosjektet.

Søknad sendes trond@lund.kommune.no / Lund kommune, Rådhuset, 4460 Moi

Tips ein ven Skriv ut