Drivdal Kraftverk åpnet

Ordfører Olav Hafstad foretok den offisielle åpningen av Drivdal Kraftverk fredag kveld. Kraftverket er et samarbeidsprosjekt mellom grunneiere og Dalane Energi. Med på åpningen var grunneiere, ledelsen i Dalane Energi, leverandører og representanter fra Lund kommune (formannskap og rådmann).

Ordfører Olav Hafstad trakk i sin tale fram det gode samarbeidet som her var etablert mellom grunneiere og Dalane Energi. Dette har resultert i et flott kraftverk, et flott bygg og etter hans mening ei skånsom utbygging. I tillegg er det laga god veg til Nedre Drivdal. Det siste som var kommet på plass var ei brygge med grillplass som er tilgjengelig for allmennheten. Det siste er et samarbeid mellom Dalane Energi, grunneiere og Lund kommune.

v. Dordi Frøytland, Nils Dag Drivdal og Rolf Ollestad. Bak : Guro Salvesen
Foto: Svein Tore Åtland

Styreleder Nils Dag Drivdal var også glad for at turbinene endelig skulle levere strøm slik at de kunne begynne å tjene penger; etter 10 års slit. Rolf Ollestad fra Dalane Energi kunne fortelle om anleggsstart i mars 2007. Planlagt årlig produksjon er på 8,3 Gwh. Det vil gi strøm til om lag 400 boliger. Utbyggingskostnadene er på ca. 27 mill. kroner. Av programmet nevnes også at Guro Salvesen deltok med flott sang ! Kvelden ble avsluttet med deilig grillmat fra Moi Kjøtt.

23/6-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut