Du er her: Forsiden > Planer

Arkivplanen til Lund kommune

Elektronisk arkivplan for Lund kommune finner du her: http://lund.arkivplan.no/ Arkivplanen er for tiden under omfattende revisjon, og revidert ...

Kunngjøring av kommuneplanen 2014 - 2025

Lund kommunestyre vedtok, i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, kommuneplan for Lund kommune i møte 15.03.2015. På grunn av innsigelser til to...