Du er her: Forsiden > Ansattportal

Økonomi og finansreglement

Økonomi og Finansreglement. Revidert 22.04.15 jfr KS 04 2015 den 12.03.2015. Oppdatert 07.11.20165.pdf

Avtale om lading av el- og hybridbil

Ansatte som lader el eller hybridbil på jobb må fra 01.09.17 betale for dette. Se vedlagte link til avtale...

Delegasjonsreglement - gjeldende fom 01.08.2017

Reglementet ble vedtatt i kommunestyret 15.06.17. Dette etter forutgående behandling i adm.utvalg, hovedutvalg og formannskapet.

Lønnsplan

Lønnsplan 2016 justert 13 12 2016 revidert 14.12.16 og 01.08.17, oppdatert 12.02.18: Lønnsplan mm for Lund kommune 2016 -2018 revidert 07.02.17 og ...

Forholdet mellom Lund kommune og de ansatte

Forholdet mellom Lund kommune og de ansatte revidert 07.02.17 og 01.08.17 Forholdet mellom Lund kommune og de ansatte revidert 07.02.17 og 01.08.17...