Kontrollutvalget sin møteplan for 2015

Kontrollutvalget i Lund vedtar følgende møteplan for 2015

Rapporter som kontrollutvalget har hatt i denne perioden

RR Lund 2012 Økonomistyring og internkontroll ved HO-etaten RR Selskapskontroll 2013 Interkommunalt arkiv RR Lund 2014 Vedlikehold

plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll

plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll

Kontaktinformasjon til sekretariatet

Kontaktinformasjon til sekretariatet

Kontrollutvalget 2011 - 2015

For informasjon om hva kontrollutvalget er og gjør se denne linken