Kontrollutvalgets sakspapirer m.m. fra og med 2018

Kontrollutvalgenes papirer vil ikke lengre bli lagt ut her, men kan finnes på denne linken: Kontrollutvalgets sakspapirer m.m. fra og med 2018

Møteinnkalling 28.11.17

Kontrollutvalget i Lund innkalles til møte tirsdag (MERK ENDRA MØTEDAG) den 28. november kl. 09.00 Møteinnkalling 28.11.17.pdf

Protokoll 05.09.17

Protokoll 05.09.17.pdf

Møteinnkalling 05.09.17

Innkalling 05.09.17.pdf

Protokoll 01.06.17

Møteprotokoll 01.06.17.pdf

Møteinnkalling 01.06.17

Møteinnkalling 01.06.17.pdf

Protokoll 24.04.17

protokoll 24.04.17.pdf

Møteinnkalling 24.04.17

Møteinnkalling 24.04.2017.pdf

Protokoll 15.02.17

protokoll 15.02.17.pdf

Møteinnkalling 15.02.17

Møteinnkalling 15.02.17.pdf