Landbruksplan_Bilde

Landbruksplan 2012 - 2016

Landbruksplanen er en strategisk næringsutviklingsplan som setter fokus på hva som kan være satsingsområde for å styrke og videreutvikle landbruket.

Tilskudd til fornying av grøfter på fulldyrket jord fra 01.01.2013

Les her kommentar fra Fylkesmannens landbruksavdeling (Nono Dimby):

Tilskudd fra Mjølkeprosjektet

Mjølkeprosjektet i Dalane startet opp i 2010 og skulle i utgangspunkt gå i 3 år. Pga. god resonans er prosjektet blitt forlenget. Også i 2013 kan det ...

Ugrasbekjempelse

Fylkesmannen har sammen med Felleskjøpet Rogaland Agder gitt ut en brosjyre om ulike problemugras med forslag til tiltak for ugrasbekjempelse.