Ordfører Olav Hafstad

Ordføreren

Ordfører i Lund kommune er Olav Hafstad (Ap)

For å kontakte ordføreren:

Telefon:5140 4701

Mobiltelefon:473 99 310

Telefaks: 5140 4710

E-post: olavh@lund.kommune.no

 

Ordføreren er kommunens fremste representant og ivaretar de gjøremål som følger vervet gjennom lover, forskrifter og reglement.

Det er ordføreren som tar seg av større representasjonsoppgaver, og gir informasjon til media om viktige saker og vedtak.

Ordføreren er ombudsmann og vil gjerne ha kontakt med innbyggere som har saker å ta opp. Kontordøra er åpen for besøk.

Ordføreren er også næringsansvarlig i kommunen, så ta kontakt når det gjelde ideer, saker eller søknader.