Godt i gang i byggefeltet på Ualand

Opparbeidelse av resten av det nye boligfeltet på Ualand

Blant annet på grunn av den store byggeaktiviteten i det nye boligfeltet på Ualand har Lund kommune sett seg nødt til å opparbeide resten av feltet me...
Informasjon- og dialogmøte

Fremtidige Brannvesen

De fleste brannsjefer i Rogaland og enkelte nabokommuner var i dag samlet på Sola på hovedredningssentralen. Det var Direktoratet for Samfunnsikkerhet...
Snøstikkene må ut

Snøstikkene må ut

I disse dager er mannskapene i Malånå i gang med utsetting av snøstikker på de kommunale veiene.
Huset i full fyr

Brannøvelse på Østrem

Tirsdag kveld hadde Lund brannvesen øvelse på Østrem. Et gammelt hus og en løe ble nedbrent.
Brannøvelse

Brannøvelse på Heskestad

2. juni hadde Lund brannvesen øvelse på nedbrenning av ei hytte på Eikeland i Heskestad.
Full fyr i hytta

Gammelt skolehus nedbrent

Tirsdag kveld hadde Lund brannvesen øvelse i Postmyr på fylkesveg 1 ved Navrestad. Et tidligere skolehus, som har vært hytte i mange år, måtte nå vike...

Sanering av vann- og avløpsledninger langs Hauklandsveien

Det har i lengre tid vært en kjent sak at vann- og avløpsnettet langs Hauklandsveien har vært i dårlig forfatning. Noe som har vist igjen ved at en ve...
Turkart

Nye Turkart

Lund kommune har fått laget et nytt turkart over kommunen.   I denne forbindelse tilbys hustander og hytter i Lund et gratis eksemplar av kartet...
Øystein Mong og Trond M. Lund fra ambulansetjenesten sammen med John Skåland

FØRSTEHJELP-OPPLÆRING AV BRANNVESENET

I dag var to representanter fra Ambulansetjenesten i Rogaland på besøk i Lund. Hensikten med møtet var å forberede et opplegg hvor brannmannskapene i ...
Utsikt mot Eigelandsvatnet

Tildelte folkehelsemidler

Styringsgruppa for Folkehelse har behandlet 14 innkomne søknader om folkehelsemidler, og tildelt midler slik: