under-928246_1280

Asfaltering på Steine, vei stengt 25-26 Juni!

Tirsdag og onsdag 25-26, vill veien til Steine være stengt pga. asfaltering.

Informasjon knyttet til avlingsskadesituasjonen

Sommeren i 2018 har vært svært tørr og er det fremdeles. Enda er det ikke mye regn i sikte.  Vi ser at dette er en svært fortvilet situasjon for mange...
Moi Hotell

Kontaktmøte mellom Lund kommune og statens vegvesen 05.04.18 - referat fra møtet

05. april 2018 ble det årlige kontaktmøtet mellom Lund kommune og Statens Vegvesen avviklet i vegvesenet sine lokaler i Stavanger. Forbikjøringslom...
Kontaktmøte SVV 16

Kontaktmøte mellom Statens Vegvesen og Lund kommune 16.03.17

Det årige kontaktmøtet mellom Statens Vegvesen og Lund kommune ble avviklet 16.03.17 kl 09.00 -11.00 på vegkontoret I Stavanger. 

Høring veinavn i Lund kommune

Innkomne forslag til veinavn på ny vei på Ualand ved Tekse – Legå Camping er lagt ut til høring.  
vei ualand

Veinavn i Lund kommune, Ualand.

Innbyggere i Lund kommune anmodes om å komme med forslag til veinavn på ny vei på  Ualand, gjelder omlegging/ny vei til Legå Camping. Situasjonskar...
Fremmside kulturminneplan

Høring- kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 2016-2024

I henhold til Plan og bygningslovens §11-14 skal planutkast etter 1. gangs behandling legges ut til offentlig ettersyn/høring. Kommunedelplan for kult...
Grøftetraseer - VA-Haukland

Informasjon til beboerne på Haukland

Rett etter påske er planen å igangsette arbeidet med renovering av vann- og avløpsledninger på Haukland.