3 visne menn

REVY

3 visne menn og en solstråle

Revygruppen Ryfylke Livsgnist KOMMER TIL MOI.

 Fredag 20. oktober 2017 kl. 19:30 i Lundetun.

Plassbilletter selges på: Lund rådhus, Lund kino og på filmweb.no

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKORWLhX6i%5FIZMA&cid=CC1D8D02B5EE24FC&id=CC1D8D02B5EE24FC%21796&parId=CC1D8D02B5EE24FC%21225&o=OneUp

https://www.dropbox.com/s/uk2069muio3mstj/Moi%20Visne%2020%20okt%20-%20trailer%20per%2031%20aug.mp4?dl=0