Olav Hafstad og Knut Arild Hareide

Lund omsorgssenter

17 mai tale 2018

God morgen, alle sammen og Gratulerer med dagen!
Og en spesiell hilsen til dere som bor her på Lund omsorgssenter.
Jeg håper dere alle får en fin nasjonaldag

 

 

 

 

Tenk så flott at vi hvert år kan stå her å se

barne-toget komme, å få høre fengende

korpsmusikk og hurrarop, se vaiende

flagg mot ei festpynta bygd og folk.

 

Og dere, uten korsang hadde det vært stusselig,

På dagen i dag ønsker vi å høre :

«Vi roper høyt hurra. Det gjør vi fordi, det landet vi har,

er så godt å leve i», som elevene ved Nygård

skole nettopp sang så fint.

 

17. mai gir oss anledning til, år etter år med iver og

begeistring å pynte til fest med flagg og bjørkeløv,

og inviter til felleskap for å markere denne festdagen!

 

 

 

Og han står støtt, og det er viktig i ei urolig tid der mye forandres!

 

Så setter det en ekstra spiss på dagen at det er om

våren vi feirer dette, mens det grønnes på mark og eng, sevja

stige i trærne og blomstene kommer igjen til syne

 

Ja, vi kjenne det lukter vår, og er ekstra glade for at vi

har slikt et flott fedreland som viser seg fra si vakreste

side nettopp om våren! 

 

 

Ja, me kan med rette sei at dagen i dag har solid fotfeste, og en

lang tradisjon i den norske kulturen.

Det er en dag som samler flere enn noen andre dager i løpet

av året, åpen og tilgjengelig for alle!

Men , dette er ikke bare en dag da vi kler oss

i finstas og går i tog og spiser is!

17. mai er også en dag

der vi feirer Grunnloven og

Norges selvstendighet!

 

Derfor skal vi også bruke dagen til å se tilbake og

minnes vår historie

På den måten kan vi gi oppmerksomhet mot

det som våre forfedre kjempet for;

Nemlig frihet og selvstendighet for de som

lever i vårt land.

 

Takk til Eidsvollmennene for at vi feirer dagen då

landet er som vakrest!

For det var det som skjedde på Eidsvoll i 1814, då 112 menn

var samlet og vi fikk vår egen grunnlov, som er fundamentet for

dagens nasjonaldag og dagen vi skal feire i dag!

 

 

 

 

Det var i første rekke Henrik Wergeland som ved sine taler og dikt gjorde 17. mai til en virkelig nasjonaldag i stadig videre kretser i det norske folk.

 

Blant anna samla han barneflokker som gikk i tog i gatene, men uten flagg eller hornmusikk, men ropte og sang som i dag og i den forbindelse skrev Wergeland den kjente sangen ; «Vi ere en nasjon vi med, vi små, en alen lange»

 

Bjørnstjerne Bjørnson ble senere også en ivrig forkjemper for nasjonaldagen, og det er på han sitt initiativ vi får det første barnetog (ikke 1814) i 1870.

Da var det kun gutter med, jentene kom først med i 1889. Det er fantastisk at vi opprettholder denne tradisjonen!

 

 

Denne fine tradisjonen med å starte nasjonaldagsfeiringen på

Moi her ved omsorgssenteret, er en flott hyllest til de som bor her!

Og i år vil jeg fokusere på de som arbeider her!

 

I fjor på denne tiden var Omsorgssenteret eller sjukeheimen godt i gang med sertifisering som Livsgledeheim.

Nå har de oppnådd den statusen – det er jo fantastisk!

 

Eg vil berømme de ansatte for deres helhjertet engasjement og alle de frivillige som de har fått med på laget.

Det er kun gjennom et perfekt samspill at dette ble mulig.

 

Lokalsamfunnet har alltid vært flinke til stille opp ved forskjellige anledninger – både barnehage og skolebarn til spreke pensjonister gir av tida si for at de eldre skal få en bedre hverdag.

 

Jeg vil også berømme 10.kl ved Lund ungdomsskole som har ”innsats for andre” som fag i skolen. Turgåing, strikking og baking er noe av det de bidrar med i lag med de eldre! Kjempeflott!

Nå er dette satt i enda bedre system, og Lund Omsorgssenter har som første sjukeheim i Rogaland fått status som Livsgledeheim.

 

 

Dette har skapt oppmerksomhet utover kommunegrensene,

og for kort tid tilbake var ledelsen på et stort seminar,

r der de fortalte om prosjektet og delte erfaringer.

Det forteller at små kommuner kan levere topp tjenester

Og service til sine innbyggere!

Dette kan vi med rette være stolt av, her i bygda!

 

Jeg vil også framheve kjøkkenet her, som er kjent for å levere kvalitetsmat, og hjemmetjenesten som yter god service hos

de som bor i egen bolig!

 

Takk til dere alle som står på for at våre eldre og syke skal

få gode tjenester!

 

Det er fristende å si: ”Se til vakre Lund!” i ei tid der det fokuseres mye på kvalitet i eldreomsorgen!

 

 

Og så til slutt;

 

Takk til alle som bidrar til festdagen her på Moi- enkeltpersoner eller organisasjoner

Takk til Nygård barneskole sitt kor (Jeanne)

Takk til alle dere som møter opp.

Og sist men ikke minst takk til Moi skolekorps og  Moi Musikkorps, dere sørger for den rette 17. mai stemningen.

Gratulerer med 120 års jubileum, Moi Musikkorps (Aplaus)

 

Og så, en spesiell takk til Moi il, som nok en gang har

tatt på seg å arrangere 17. mai - det er et stort løft og krever stor innsats av medlemmene!

 

Igjen gratulerer jeg med dagen, og jeg ønsker dere

alle en flott feiring av nasjonaldagen

i denne vakre bygda vår!

 

Takk for oppmerksomheten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1814 var 112 menn samlet på Eidsvoll.

Sammen bygde de vår grunnlov på idealer

som frihet, likhet og brorskap, og

ikke minst på kjærlighet til sitt land.

 

Bjørnson, Wergeland og vår egen

Ole Gabriel Ueland ( bonden og stortingspolitikeren

som kjempet for demokratisk selvstyre)

trekkes gjerne fram på en dag som i dag.

Og selvsagt skylder vi disse stor takk!

 

Men det er også viktig å huske på i gi

oppmerksomhet mot den vanlige mann og 

kvinne ,som har levd og arbeidet i dette landet,

 i  tidligere generasjoner,

fordi de har bidratt til den velferden

som vi alle i dag nyter godt av.

 

I en slik sammenheng blir denne

tradisjonen med å stoppe opp her på

Lund Omsorgssenter meningsfull.

Her starter vi  17. mai feiringen med en

sammenkomst på tvers av generasjonene.

Vi står her i lag og hører på flott korsang

fra Nygård barnskole og får høre nasjonalsangen

spilt av Moi musikkorps, og før det fikk vi høre

fengende korpsmusikk fra Moi skolekorps.

Ja, heile bygda er samlet,

fra dei yngste til dei eldste.

Det  gir oss en flott ramme om dagen,

som skal feires videre i kommunen!

 

Da hender det at jeg tenker på all øvelse

som ligger bak disse

flotte tonene som kommer ut fra

instrumenter og stemmer.

Jeg tenker  på alt  arbeid som er utført,

for at dette skal bli en festdag for alle:

Pynting av gater og steder blant annet av

17. mai komiteen i går kveld,

stryking av flagg og bunadsskjorter,

og ikke minst alle de som har bakt for at

vi andre skal bli servert.

 

Uten all denne  innsatsen ville dagen

ikke blitt den samme.

Kan dere tenke dere 17. mai uten korps?

Uten noen som ville ta på seg arrangementet?

Uff –nei, det ville vært trist!

Senere i dag skal riktig mange av oss

delta i folketoget i lag med mange

lag og  organisasjoner.

Disse gjør et utrulig flott arbeid

i kommunen vår, uten de hadde

lokalsamfunnet  vårt vært fattig.

 

Jeg vil benytte anledningen til å takke

alle dere som er med å bidrar på en eller

annen måte i dette store dugnadsarbeidet

som drives året igjennom.

 

Her er det mange mennesker som i sin travle

hverdag også klarer å gi mye av seg selv til andre,

enten det er bygd omkring kristne verdier, 

om idrett/friluftsliv, sang/musikk eller andre

interesser,

som på den måten blir levende i bygda.

Gjennom dette arbeide videreføres tradisjoner,

som ellers kunne gått i glemmeboka.

Dere som gjør dette arbeidet fortjener

derfor stor honnør!!!

 

Dette frivillige arbeidet har skapt mange

verdifulle møteplasser for innbyggerne,

Vi som bur i kommunen har en plass å gå til

utenfor hjemmet ,

der vi opplever og kjenner på at vi hører til

i et fellesskap.

Og det skapes sosiale bånd mellom mennesker !

 

Ikke minst  kan lag og foreninger spille en

viktig rolle for nye  som kommer til bygda og

som leter for å finne seg til rette her.

I foreningslivet læres ikke bare ferdigheter,

men også kunnskap om andre og

respekt for hverandre.

Det som gjør at vi trives i et lokalt samfunn,

er at vi føler oss heime og

blir respektert for den vi er.

Jeg oppfordrer alle til å være med å bidra til

at mennesker du møter i dag, og

ellers i året kjenner at de er i et

lokalsamfunn som preges av fellesskapstanken

og inkludering.

Spesielt på en dag som dag bør vi-følelsen råde!

Vi må bry oss om hverandre!

Vi må se hverandre!

Ja ,vi må rett og slett spille på lag!

=  det tror jeg bidrar til god folkehelse!!!

 

I vårt land har Fred, Frihet og Selvstendighet

blitt en selvfølge !

Men vi må ikke glemme at for mange

er det ikke sånn.

Mange lever med daglig  frykt, krig og lidelse.

Her på Moi kommer vi ofte tett på mennesker

som har en slik bakgrunn.

Møt de med en åpen og inkluderende holdning

Da blir dagen i Henrik Wergeland`s ånd!

 

Den neste store festdag i kommunen vår ,

der mange små og store flagg vaier i vinden,

Er når kronprinsparet kommer til kommunen

vår torsdag 3. september

I tråd med kronprinsparet`s ønske ,

vil programmet bli tilrettelagt sånn at alle som vil

oppleve kronprinsparet skal få anledning til det!

Vi inviterer derfor alle til å være med å vise

frem den flotte bygda vår under dette historiske

besøket!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I dag er altså dagen dagen da vi feirer vårt demokrati,

vår selvstendighet og våre rettigheter.

Dette er ting vi nordmenn oftest ser på som en selvfølge.

 

Etter grunnloven skulle makten ligge hos folket ,

men det tok lang tid før det blei gjort gjeldende.

Først i 1833 skjedde det noe,

bøndene hadde plutselig fått flertall i Stortinget – bondestorting.

Midt i denne bondeflokken stod en rakrygget mann,

Ole Gabriel Ueland.

Født på Skåland Lærer og stortingspolitiker i 30 år

I  år er det 210 år siden han ble født

….

Vi har ikke lov til å glemme hvor bra de aller

fleste av oss har det i Norge i dag.

Mye av grunnen til at vi har det så bra er 112 kloke menn

som var samlet på Eidsvoll i 1814.

….

Grunnloven gjorde at vi nordmenn ble bevisst på at vi kunne kreve vår rett.

Det som brakte Norge ut av fattigdom (for 100 år siden var vi et fattig land,

i dag blant verdens rikeste!), var kampen for demokrati og likeverd.

Vi skylder våre forfedre en stor takk!

Vi bør vise takknemlighet for det de før oss har fått til !

Vi må ikke ta livet for gitt!

Overfloden som en rettighet og relasjoner som en selvfølge!

Vi må ikke la misnøyen og utakknemligheten få bre om seg!

Uten takknemlighet sitter vi tilbake med akking og hakking!

Da blir landet vårt virkelig fattig!

 

”Det heiter ikkje eg no lenger, heretter heiter det vi”

skriver Haldis Moren Vesaas

 

Vær med å bidra til at menneskene du møter i dag og ellers i året

får en følelse av at de bur i et lokalsamfunn der fellestanken  og

vi- følelsen råder.

 

Hvis vi ikke har med  dette store vi i vår feiring,

Blir 17. mai fort bildet av en velfødd, innadvendt og selvopptatt nasjon

 

.

Dikteren Nordahl Grieg setter ord på det universelle store vi

I sitt dikt ” Til ungdommen”

 

”Edelt er mennesket,

Jorden er rik

Finnes her nød og sult,

Skyldes det svik

Knus det” I livets navn

Skal urett falle.

Solskinn og brød og ånd

Eies av alle.

Da synker våpnene

Maktesløs ned!

Skaper vi menneskeverd,

Skaper vi fred!”

 

Vi må bry oss om hverandre!

Vi må se våre medmennesker

 

 

Til slutt vil jeg skrøyda/rose!

Frivillighet – temadag i vinter:

Hva hadde 17. mai vært uten korps, korsang, uten festpyntet

lokaler og gater, matsalg

Det hadde vært stusselig

Dugnadsinnsats og frivillig arbeid er svært viktig i et lokalsamfunn,

også her på Moi.

Og spesielt viktig på en dag som denne!

Takke alle som stiller opp og gjør en innsats for å gjøre

nasjonaldagen til en festdag!

Spesiell takk til årets 17. mai komitè.

 

store flagg på ny vaier i vinden er 3. september ,

da får vi besøk av Kronprinsparet.

Inviterer allerede nå dokke alle til å ta del i denne begivenheten.

Småbåthavna.

 

Avslutte med et dikt som passer godt for dagen:

Feir dagen, sving flagg og girlandre,

Men husk hvilken lærdom vi fant:

At fred og respekt for hverandre,

det er det vi bør feire og holde for sant,

Ikke myter om oss og de andre,

Men hvem var det da som vant?

 

I Wergelands ånd: del dagen med innflyttere og nye landsmenn

 

Jeg håper alle får en flott dag, og nok en gang;

gratulerer med dagen!

Og takk for oppmerksomheten!