Du er her: Forsiden
VG

VG lurer på legedekningen

Lund er tilskrevet av avisa VG om legedekningen:

"Hei! Jeg jobber med en sak om fastlegesituasjonen land og strand rundt. Mange kommuner melder at det er vanskelig å rekruttere fastleger/gode vikarer for fastleger.

Jeg ser at dere ifølge oversikten på HelseNorge har 3 fastleger i kommunen. HelseNorge oppgir at dere har fast ansatte leger i alle stillingene. Stemmer det?  Hvordan opplever dere rekrutteringsprosesser når dere eventuelt  skal ha ny fastlege eller vikar?  

Hilsen Anne Stine Sæther, VG"

Svaret var:

  • En fastlege pensjonerte seg i februar, men arbeider 20 % foreløpig fram til sommeren. (Stein Rettedal, som det gjelder, er i tillegg glimrende sykehjemslege!)
  • Vi har tilsatt ny lege som seinest tiltrer når turnusperioden er ferdig, mars 2018.
  • Med 3200 innbyggere har vi en velfungerende fastlegeordning selv med 80 % vakans. (Helsedirektoratet regner 1500 pasienter som et årsverk)

Det skal også tilføyes at legene står på langt utover kvelden når det kreves.

Trond A Skjæveland, kommunalsjef helse og omsorg
Tips ein ven Skriv ut