vinglass

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN OG RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL 2016-2020

Her kan du laste ned RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN OG RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL 2016-2020
omsorgssenteret sommer1

Samhandlingsreformen i Lund – krav, planer og tiltak

Vedlagte presenteres notat som redegjør for hvordan kommunen så langt har planer og tiltak for å iverksette samhandlingsreformen.
vinglass på bordet

Rusmiddelpolitisk handlingsplan og Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol

Forslaget til ny plan og retningslinjer for salg og skjenking ble godt mottatt i kommunestyret 20.6.2012. Vedtaket er gyldig fra 1.7.2012 til 30.6.201...
Flekkefjord sykehus

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUND KOMMUNE OG SØRLANDETS SYKEHUS HF

1. Delavtale om felles forståelse av hvilke helse – og omsorgsoppgaver SSHF og kommunene er pålagt, og med en felles oppfatning av hvilke tiltak part...
omsorgssenteret sommer1

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUND KOMMUNE OG HELSE STAVANGER HF

Her følger samarbeidsavtale og delavtaler