Tak Malånå

IRS gjør ferdig leveringsstasjonen i Lund

Tak over miljøstasjonen i Malånå

Tak Malånå

I disse dager ferdigstiller IRS Miljøstasjonen i Malånå. Nytt tak er under konstruksjon, og det blir en stor fordel å få både containere og de som jobber med håndtering av avfallet - under tak.

John Skåland

Tips ein ven Skriv ut