Bygningsvernpris 2017

Lund kommune kan annenhvert år utdele en Bygningsvernpris for å stimulere til bevisstgjøring av antikvariske og arkitektoniske verdier. Bygningsver...
images

Innføring av digital innmelding i kulturskolen

Lund kulturskole vil fra og med mandag 11. september ta i bruk sitt nye web-baserte innmeldingssystem speedadmin. Alle elever ved kulturskolen må m...
NorDan kulturfond logo

Tilskudd NorDan kulturfold

Det kan nå søkes om midler fra NorDan kulturfond - søknadsfrist 1. juni 2017 NorDan kulturfond har til hensikt å styrke kulturtilbudet og stimulere...
LFR 27

Lund Felles elevråd (LFE) - har fordelt midlene for i år.

LFE hadde i dag besluttende møte og vedtok at de 36.000 kr rådet er tildelt for 2017 skal brukes til: * Heskestad skule, sitteball, beløp 6.000 kr ...
LFE 13

Ny leder i Lund felles elevråd

Lund felles elevråd (LFE) avviklet i dag sitt første av i alt to møter i år. Carmen Loise Hamre Halvorsen ble valgt til leder, og Emilie Holum til nes...
IMG_4258

Lund kommune på yrkesvalgdag på Dalane videregående skole.

Lund kommune var onsdag 8.februar på plass på Dalane videregående skole for å promotere barnehagelærer, lærer og sykepleieryrket. Dette er viktige job...