Tilskudd til kulturarbeid 2018

Det kan nå søkes om støtte til kulturarbeid for lag og foreninger.  Søknadsfrist 1. april 2018. Søknadsskjema med kriterier kan lastes ned fra denn...
Heim for en 50 lapp

Heim for en 50 lapp

Rogaland fylkeskommune tilbyr ordningen Heim for en 50 lapp. Bestillingsrute for ungdom går fra nevnte steder NATT TIL LØRDAG kl 02.00 og NATT TIL ...

Bygningsvernpris 2017

Lund kommune kan annenhvert år utdele en Bygningsvernpris for å stimulere til bevisstgjøring av antikvariske og arkitektoniske verdier. Bygningsver...
images

Innføring av digital innmelding i kulturskolen

Lund kulturskole vil fra og med mandag 11. september ta i bruk sitt nye web-baserte innmeldingssystem speedadmin. Alle elever ved kulturskolen må m...
NorDan kulturfond logo

Tilskudd NorDan kulturfold

Det kan nå søkes om midler fra NorDan kulturfond - søknadsfrist 1. juni 2017 NorDan kulturfond har til hensikt å styrke kulturtilbudet og stimulere...
LFR 27

Lund Felles elevråd (LFE) - har fordelt midlene for i år.

LFE hadde i dag besluttende møte og vedtok at de 36.000 kr rådet er tildelt for 2017 skal brukes til: * Heskestad skule, sitteball, beløp 6.000 kr ...
LFE 13

Ny leder i Lund felles elevråd

Lund felles elevråd (LFE) avviklet i dag sitt første av i alt to møter i år. Carmen Loise Hamre Halvorsen ble valgt til leder, og Emilie Holum til nes...