Ledige stillinger

Ledige kommunale stillinger finner en her

Lund kommune ønsker at søkere benytter vårt elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjema og veiledning finner du på Søknadsportalen

Informasjon om Lund kommune

Lund kommune har om lag 3250 innbyggere og ligger i Sør-Rogaland mellom byene Egersund og Flekkefjord. E-39 og jernbane gjennom kommunen gir gode forbindelser vestover og østover. Lund er en industri-kommune. Vindus- og dørprodusenten NorDan har sitt hovedkontor og sin største fabrikk på Moi (kommunesenter). Det kommunale tjenestetilbudet er godt utbygd. Kommunens driftsbudsjett (brutto) er i 2015 på i underkant av 245 mill. kroner; med om lag 220 årsverk. Kommunen er organisert i 3 etater; oppvekst/kultur, helse/omsorg og plan/næring/miljø – samt rådmannens stab. Kommunen har for kort tid siden åpnet Lundbadet – et anlegg med 25 m svømmebasseng (28 °C), eget terapibasseng (35 °C), egen badekulp (38 °C), squashbaner og treningssenter med flere aktiviteter. Kommunen har gode muligheter for aktivt friluftsliv sommer og vinter.

Del innhold