Kulturskoleplan

Kulturskoleplan 2016 - 2018.doc
logo lumok

Søk plass ved kulturskolen!

Søknadsfristen for nye søkere/elever til skolen er 01.mars for kommende skoleår. Du kan også sende søknad etter at datoen har gått ut. Ved eventuelt l...