images

Innføring av digital innmelding i kulturskolen

Lund kulturskole vil fra og med mandag 11. september ta i bruk sitt nye web-baserte innmeldingssystem speedadmin. Alle elever ved kulturskolen må m...

Kulturskoleplan

Kulturskoleplan 2016 - 2018.doc
images

Søk plass ved kulturskolen!

Det er ingen søknadsfrist for å bli elev i Lund kulturskole. Vi tar inn elever fortløpende så lenge det er ledige plasser. NB: alle elevene som er re...