Kalender

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
2017-04-28
09:00 - 16:00 Velkommen til Lundheimrittet 28.4.-30.4.2017 Annet
2017-05-03
18:00 Strikkekafe Møte
2017-05-03
18:00 - 20:30 Flerkulturelt treff for asylanter, innvandrere og bygdefolk Annet
2017-05-06
11:00 - 14:00 Vårfest på Moi
2017-05-11
18:00 - 20:00 Språkkafe Møte
2017-05-31
Folkehelsearrangement/Bygdekoret Konsert
2017-06-01
18:00 - 20:00 Språkkafe Møte
2017-06-07
18:00 Strikkekafe Møte
2017-06-09
19:30 Konsert med Rita Eriksen m/band Konsert
2017-06-23
17:00 Flerkulturell St-Hans feiring Annet
2017-06-23
18:00 - 16:00 Treskofestivalen Annet
2017-06-23
19:00 St.Hans feiring Annet
2017-06-28
Karate Sommerleir Annet
2017-08-12
Aurefestivalen Annet
2017-08-13
Aurefestivalen
2017-08-14
Friluftsskole i Lund Barn