Du er her: Forsiden > HØRINGER

Offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg, Lundestranda – Skåland

PNM-utvalget vedtok i møte 30.08.2018 å legge detaljreguleringsplan for gang- og sykkelsti fra Lundestranda til Skåland ut til offentlig ettersyn.
Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Formannskapets forslag til driftsbudsjett 2018 og økonomiplan drift 2018 -2021

Formannskapets innstilling til Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 for Lund kommune legges ut til alminnelig ettersyn på rådhuset fram til kommun...

Offentlig ettersyn – Oppdrettsanlegg for aure og røye i Steinsvatnet

Baug AS søker om konsesjon til å etablere oppdrettsanlegg for stedegen aure og røye i Steinsvatnet sørøst for bebyggelsen på Steine. Anlegget vil best...