Målet for pilene

Verdens aktivitetsdag ble arrangert 2. juni

Det ble en aktiv formiddag for de eldre på Omsorgssenteret og nærliggende omsorgsboliger. 

Hjemmetjenesten

Telefonnummer til hjemmetjenesten er 51404800. Etter kl 15 og i helgene: 51404803.

Demens - Bistand til pårørende

Nasjonalforeningen for folkehelsen tilbyr svært dyktig likeperson i Roagaland og Dalane: http://www.nasjonalforeningen.no/no/Demens/Parorende/Likep...

DEMENSTEAM I LUND KOMMUNE

Lund kommune har et demensteam som skal hjelpe og støttepersoner med demens og deres pårørende.

Informasjon om Trygghetsalarm

Lund kommune betjener 90 trygghetsalarmer gratis for brukerne, men vi er avhengig av frivillig bistand for å sjekke ut enkelte utløste alarmer.

pårørendeprogrammet.no

E-læring: Det er utviklet et opplæringsprogram for personell i helse- og omsorgstjenestene. Programmet er ment å bidra til drøfting og refleksjon om h...