Brann kjemi

Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med brannstasjonen

Forbedring av rutiner ved forebygging av kjemisk helsefare

Brann kjemi
Arbeidsgruppen samlet på brannstasjonen

Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med brannstasjonene i Norge for å bedre sikkerheten for mannskapene i forhold til risiko for kjemisk helsefare. Ved brannstasjonen på Moi har vi noen utfordringer i forhold til "skitten sone" og "ren sone", og noen instrukser som må dokumenteres etc.

Nylig var to HMS-rådgivere fra Lister bedriftshelsetjeneste sammen med 3 stk fra brennvesenet og verneombudet sammen for å gå gjennom kartlegging og risikovurdering ved brannstasjonen i forhold til kjemisk helsefare for mannskepene. Dette munnet ut i en rapport som i dag er sendt Arbeidstilsynet.

Etter dette regner vi med at de to avvikene som ble påpekt kan lukkes.

John Skåland

Tips ein ven Skriv ut