Du er her: Forsiden
Moi bro drone 2

Orientering i kommunestyret 9. mars

Flomsikring i Lund - oppdatert fremdrift

Samarbeidet mellom NVE, Nordan, grunneiere og kommunen har vært meget bra, og resultatene begynner nå å komme på plass.

Moi Bro drone

Rusdal:

Her er flomsikringsvernet ferdig bygget. Det kan være aktuelt å fjerne noe mer masse i et samarbeid mellom grunneiere og kommunen.

Eik - Hove:

I disse dager jobber firma Hauge Maskin AS for fullt med hovedprosjektet i Hovsherad som er flomsikringsvernet på eiendommen til Karl Eik, sør for Eik sentrum. Dette arbeidet ventes å stå ferdig i løpet av 14 dager. I elva nedover har kommunen en plan på å fjerne enkelte masser i samarbeid med grunneiere. Alt dettte ventes å stå ferdig før påske.

Moi gamle bro:

Denne broa ble stengt for kjøretøy en tid etter flommen i 2015 grunnet en større skade i fundamentet. Av praktiske grunner ble det besluttet at reparasjonsarbeiet skulle tas samtidig med det store prosjektet i elva. Men det er et stor ønske om å åpne broa tidligere, og kommunen har derfor vært i kontakt med et firma som driver med reparasjon av slike broer. Hvis alt går greit kan det tenkes at broa kan åpnes før sommerferien.

Moisånå:

Dette er hovedprosjektet som også er det mest kostbare og det som påfører størst inngrep i omgivelsene. Her jobbes det i disse dager med reguleringsplanen, NVE jobber med løsninger for Timrevik bro sammen med Statens Vegvesen, detaljplan er på trappene, landskapsarkitekt utarbeider skisser på ulike løsninger, ulike detaljløsninger vurderes og informasjon om prosjektet vil bli gjort nøyere rede for i åpent møte hvor spesielt grunneiere i området vil bli invitert. Finansieringsplan er under utarbeidelse, og flomsikringsgruppa har som mål å få ut anbudspapirer mot slutten av året.

Vi påregner anleggsstart omkring 1. mars 2018.

 

John Skåland

Tips ein ven Skriv ut