Mong

Folk fra SUS ambulansetjeneste øver brannvesenet i Lund på akutthjelp

Brannvesenets "hjertestartgruppe" hadde øvelse

Stig
Mong

Tirsdag kveld hadde Lund brannvesen sin "hjertestartgruppe" øvelse hvor Øystein Mong fra ambulansetjenesten ved SUS underviste mannskapene. Fokus denne kvelden var gjennomgang av førstehjelpssekk i brannbil, samt bruk av hjertestarter og praktisk hjerte/lunge-redning på voksne, barn og barn under ett år.

Det er svært viktig at de lokale mannskaper er best mulig trenet på de mest tidskritiske hendelser som bl.a. hjertestans og alvorlige blødninger. Brannvesenets "hjertstartgruppe" er en viktig lokal ressurs som kan yte førstehjelp i tiden før ambulansen ankommer.

John Skåland

Tips ein ven Skriv ut