Betalingssatser for kommunale tjenester i omsorgsavdelingen 2017

 

Vedtatt av Lund kommunestyre 08.12.16, saknr. 056/16:

”... alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, prisjusteres med  2,3 % fra 01.01.2017.”

 

Hjemmehjelp

1 G: for tiden kr 92.576

Abonnement pris pr. mnd

0 – 2 G:

Kr 0            – kr 185.152

Kr    200,- pr. måned

2 – 3 G:

Kr 185.152 – kr 277.728

Kr    662,- pr. måned

3 – 4 G

Kr 277.728 – kr 370.304

Kr 1.128,- pr. måned

4 – 5 G:

Kr 370.304 – kr 462.880

Kr 1.585,- pr. måned

5 G og over:

Kr 462.880-

Kr 2.138,- pr. måned

Ved beregning av inntektsgrunnlag, legges familiens samlede inntekt til grunn.

Beregning tar utgangspunkt i siste tilgjengelige ligning, og vil bli endret når ny ligning foreligger.

 

Timepris:

Timepris for hjemmehjelp er kr 239,- pr time, regnet ut fra hver påbegynte halvtime.

Med abonnement system, skal ingen betale mer enn det tjenesten faktisk koster.

Matpriser fra kjøkken Lund omsorgssenter

Matabonnement: Alle måltider

Reduksjon i månedsbetaling ved fravær over 1 uke.

Kr  3.877 pr. måned

Matpriser fra kjøkken for beboere i omsorgsboliger/ matombringing/ betjening:

Frokost

 

Kr   31,-

Middag

 

Kr   56,-

Middag m/dessert

 

Kr   78,-

Grøt

 

Kr   36,-

Dessert/suppe

 

Kr   22,-

Kvelds

 

Kr   31,-

Tillegg for mat kjørt hjem:

 

Kr   10,-

 

 

Matpriser fra kjøkken for gjester på besøk:

 

Middag

 

Kr 107,-

Middag m/dessert

 

Kr 128,-

 

 

 

Dagsenter:

Hyggestuen

Kaffemat og materiell

Kr   45- pr. dag

Hagestuå

Materiell

Kr   33,- pr. dag

 

Mat (frokost og middag m/des.)

Kr 109,- pr. dag

 

Skyss begge dagsenter

Kr   59,- pr. dag

 

 

 

Vaskeriet: Tøyvask for beboere tilknyttet omsorgssenteret

Eks.1 vanlig bærepose tøyvask

 

Kr 43,- pr pose

Pris reguleres etter mengde innlevert tøy