Du er her: Forsiden > Ansattportal

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold

AMU vedtok på møte 06.06.18 rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Rutinene gjelder fra 07.06.18: Du finner de her:
Lundbadet

TRENINGSAVTALE

Avtalen gjelder fast ansatte som har inngått Treningsavtale og har aktivt medlemskap i Lundbadet, HSK eller Perlå det enkelte kalenderår.

Digital sykemelding og oppfølging av sykefraværet - viktig informasjon til alle

Klikk på disse lenkene, her ligger det viktig informasjon til ansatte og ledere:  Digital sykmelding – informasjon til den sykemeldte Digital sy...

Skjema for egenmelding, reisereging, søknad om velferdspermisjon, timeliste og treningsavtale

Egenmeldingsskjema.doc Egenmeldingsskjema.pdf Reiseregning.xls Reiseregning.pdf Søknad on velferdspermisjon.doc Søknad om velferdspermi...

AKAN arbeidet i Lund kommune

AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Arbeidsmiløutvalget i Lund kommune opprettet 16. mai 2001 AKAN-utv...

Økonomi og finansreglement

Økonomi og Finansreglement. Revidert 22.04.15 jfr KS 04 2015 den 12.03.2015. Oppdatert 07.11.20165.pdf

Avtale om lading av el- og hybridbil

Ansatte som lader el eller hybridbil på jobb må fra 01.09.17 betale for dette. Se vedlagte link til avtale...

Delegasjonsreglement - gjeldende fom 01.08.2017

Reglementet ble vedtatt i kommunestyret 15.06.17. Dette etter forutgående behandling i adm.utvalg, hovedutvalg og formannskapet.