LFE 13

Ny leder i Lund felles elevråd

Lund felles elevråd (LFE) avviklet i dag sitt første av i alt to møter i år. Carmen Loise Hamre Halvorsen ble valgt til leder, og Emilie Holum til nes...

Oppvekst og kultur

Kommunalsjefen for oppvekst og kultur har det overordnede ansvaret på etaten . Kommunalsjefen har det administrative, økonomiske og pedagogiske ansvar...